Els nostres tractaments són personalitzats. Això vol dir que depèn de la persona específica i de les seves necessitats específiques. Valorem a tots aquells que vinguin a nosaltres per demanar ajuda i ens assegurem de tenir en compte totes les condicions abans de plantejar un pla que satisfaci tots.