Våre behandlinger er personlig. Dette betyr at det avhenger av den spesifikke personen og deres spesifikke behov. Vi verdsetter alle de som kommer til oss for å få hjelp, og vi sørger for å ta alle forhold i betraktning før vi legger en plan som tilfredsstiller alle.