Rijkdom kan leiden tot verwaarloosde kinderen

Een hart van een kind is altijd zo onschuldig en puur. Het begint ongekleurd en onbesmet en wordt dan langzaam ingevuld naarmate het individu ouder wordt. Daarom is de kindertijd een cruciale fase in iemands leven. Tijdens deze periode beginnen de kleuren zich op te vullen; elke situatie en ervaring zorgt voor een andere schaduw. Sommige harten worden vrolijk en kleurrijk, terwijl andere zwaar en bedorven worden. Dat laatste is het geval bij veel kinderen met rijke ouders. Het lijkt erop dat hoe meer geld en rijkdom een gezin heeft, hoe meer de kinderen worden verwaarloosd.

"Een zeer rijk persoon moet zijn kinderen genoeg achterlaten om iets te doen, maar niet genoeg om niets te doen." - Warren Buffett

Het begint allemaal met nalatigheid en hier en daar harde woorden. Deze patronen zijn natuurlijk niet beperkt tot rijke mensen, maar studies wijzen op een aanzienlijke toename, vooral wanneer kinderen rijk worden. Dus, wat zijn de redenen en gevolgen? En wat kunnen we doen?

 

Wat kunnen de redenen zijn?

Negatieve emoties zijn wat het vuur doet ontbranden. Verwaarlozing en harde woorden zijn dan brandstoffen die bijdragen aan dat vuur. Ouders zijn ofwel afwezig, waardoor de kinderen alles doen wat ze willen, of ze zijn te streng om ze te vergelijken met wat beter is en de hoogste resultaten te verwachten. Studies uitgevoerd door de Arizona State University bewijzen dat kinderen van de welgestelden steeds "onrustiger, roekelozer en zelfvernietiger" worden. Deze verwaarlozing of hardheid moet op de een of andere manier naar buiten worden gebracht. De Daily Mail werpt licht op hoe "individuen die niet in staat zijn om de prestaties van hun voorouders te evenaren" vaker de donkere wegen inslaan. En die donkere wegen bevatten absoluut gevaar dat altijd onopgemerkt blijft door onschuldigen.

 

Wat zijn de gevolgen?

een. Gevolgen voor de geestelijke gezondheid

Dr. Carl Jung voorspelde hoe rijkdom een vloek zou kunnen zijn en pakte de vertraagde volwassenheid aan. Rijke kinderen leven in een 'cocon van rijkdom' die hen beschermt tegen alles wat het leven hen te bieden heeft. Rijke kinderen hoeven meestal niet te werken om stabiliteit en veiligheid te garanderen. Dit voorkomt dat ze situaties ervaren die ze gewend zijn. Onderzoek uitgevoerd door het National Center for Biotechnology Information onderzoekt waar de meeste rijke kinderen mee worstelen. Gebrek aan motivatie is een belangrijk gebied. Ze leggen uit dat rijke kinderen het meeste hebben van wat ze al willen of misschien vragen. Hierdoor blijft er weinig ruimte over om daadwerkelijk ergens voor te werken. Daardoor vervelen ze zich en verliezen ze de motivatie om actief te zijn.

De gevolgen zijn hier niet toe beperkt. Depressie en angst zijn gemakkelijk om de psyche van de kinderen binnen te sluipen. Geestelijke gezondheid wordt altijd beïnvloed en het is cruciaal om opmerkzaam te zijn.

b. Gedragsconsequenties

CNN Health heeft een artikel gedeeld over de toekomst van die rijke kinderen. Velen hebben te maken met problemen die te maken hebben met verslavingen, roekeloos rijden onder invloed en zelfs misdaden. De eerder genoemde 'cocon van rijkdom' is ook een bescherming van de gevolgen. Een tiener, die voor de rechtbank was gekomen wegens rijden onder invloed en het vermoorden van onschuldigen, liet advocaten hem verdedigen door de term "affluenza" te gebruiken in zijn proces, zoals gedeeld door ABC News. Deze slechte acties worden een giftig gedragspatroon; eenmaal begonnen, wordt het een vicieuze en verslavende gedragscyclus die moeilijk te doorbreken is.

c. Verslavingen

Behalve dat ze zich tot stoffen wenden voor een uitweg, is de gemakkelijke toegang tot alcohol en stoffen een faciliterende factor. Met gemakkelijke toegang bedoelen we zowel geld als connecties; de twee factoren gaan in deze situatie vaak hand in hand. In een interview met de American Psychological Association onderzoekt professor Suniya Luthar de toegenomen verslavingen die worden opgemerkt bij rijke kinderen. Luthar ontdekte "nog hogere percentages problemen met middelengebruik - dat zouden alcohol, marihuana en zelfs harddrugs zijn." Zo nemen verslavingen, of het nu drugs of alcohol is, de controle over hun leven. Verwaarloosd worden voegt zout toe aan de verwonding doordat de ouders het gevaar van de situatie niet opmerken.

 

Behavioral Health-behandeling voor verwaarlozing bij kinderen

Aan de kant van de ouders is onmiddellijke aandacht nodig. Zachtaardig, attent en gewoon in het algemeen zijn, is ongelooflijk belangrijk. De Centers for Disease Control and Prevention waarschuwt voor misbruik van aandacht. Te veel en in de nek van uw kind ademen is schadelijk en te weinig verandert in verwaarlozing. Het balanceren van de twee is een must. Van de kant van de kinderen moeten ze zichzelf accepteren zoals ze zijn en zichzelf nooit schade berokkenen. Het begint met het evalueren van jezelf en het besef dat het vergelijken van jezelf met anderen giftig is. Dan komt er contact en vraagt om hulp om eindelijk een soort van stabiliteit te creëren.

De kindertijd is een cruciaal onderdeel van iemands leven. Wat er tijdens die fase gebeurt, bepaalt een groot deel van wie het individu later is. Daarom is ouderschap een delicaat proces.

Bij DE BALANS Luxury Rehab Center, we streven ernaar om met u samen te werken bij alle moeilijkheden waarmee u te maken kunt krijgen. Uitreiken is de allereerste stap. Het heeft moed en geduld nodig, en dan gaan we verder. Met onze ontwikkelde programma's maken we een plan op maat dat alle partijen gemakkelijk kunnen volgen. De harten zijn misschien besmet, maar dat houdt nooit op om keer op keer te proberen de negatieve effecten ongedaan te maken en een onaangetaste en kleurrijke realiteit te bereiken.