Dwalen voorbij wat men heeft, is een typisch kenmerk dat zowel aan filosofen als aan artsen wordt toegeschreven. Theophrastus von Hohenheim, beter bekend als Paracelsus, was niet anders. Hij werd in 1493 in Zwitserland geboren en stierf in 1541. Hij leefde tijdens de Renaissance. Deze fase van 'wedergeboorte' en verlichting bracht veel vooruitgang en nieuwe ideeën aan het licht. De bijdragen van Paracelsus aan herstel en revalidatie getuigen daarvan ook.

"Laat niemand tot een ander behoren die tot hemzelf kan behoren." —Paracelsus

'Paracelsus' was de naam die zijn collega's hem gaven, niet zijn keuze, zoals veel biografen beweren. Er is opgemerkt dat 'para' 'paradox' komt, aangezien zijn methoden paradoxaal waren. Hij hield niet van de oudere lesmethoden en gebruikte Duits in plaats van Latijn in zijn colleges. Anderen zeggen dat het een interpretatie is van Hohenheim: 'overtreffen of voorbij Celsus'. Paracelsus was niet alleen een metaforische zwerver. Hij reisde door Europa op zoek naar meer kennis en om meer mensen te helpen. Hij werkte lange tijd als arts in zijn kliniek en schreef ook over verschillende ziekten.

Hij was de vader van de toxicologie; het gebruik van mineralen en chemicaliën in de geneeskunde, en was geïnteresseerd in zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. Hij werkte nauw samen met patiënten en haatte het hoe doktoren afstand zouden scheppen tussen hen en mensen die om hulp vroegen.

Fysieke gezondheid

Zoals eerder vermeld, was Paracelsus een arts. In 1519 begon hij te werken aan zijn eerste publicaties over gezondheid en ziekten. In zijn tijd was syfilis de belangrijkste ziekte - gedefinieerd door de centrum voor ziektecontrole en Preventie een seksueel overdraagbare aandoening die veel complicaties veroorzaakt wanneer deze niet wordt behandeld. Hij bekritiseerde de reeds bestaande behandeling met guaiac-hout als nutteloos en als een poging om mensen op te lichten.

Niet alleen dat, maar Paracelsus nam ook mijnwerkers als proefpersoon voor zijn studie. Hij onderzocht hun werkomstandigheden en gezondheidsproblemen die door het milieu waren ontstaan. Vanwege zijn afwijzing van traditionele behandelingen en zijn pogingen om nieuwe methoden te introduceren, werd hij vaak van bepaalde plaatsen verbannen. Hij hield echter een lezing in de Universiteit van Basel op Duits en verdien zijn plaats en reputatie.

Lichamelijke gezondheid is ongelooflijk kritiek. Het lichaam heeft altijd rust en zorg nodig. Indien niet goed onderhouden, zijn burn-out en stress een duidelijk resultaat. Neem een kijkje op onze pagina om onze programma's voor revalidatiecentra te zien hier.

Mentale gezondheid

Hoewel hij zelf een christen was, geloofde Paracelsus niet dat psychische aandoeningen afkomstig waren van de 'duivel' of als een straf van God. In plaats daarvan probeerde hij ze te relateren aan het leven en de omstandigheden van mensen, in de hoop ze te helpen. Hij gebruikte de uitdrukking "ziekten die de rede stelen" als hij het had over psychische aandoeningen.

Deze destigmatisering van de geestelijke gezondheid is tot op de dag van vandaag een strijd. De American Psychiatric Association definieert drie soorten stigma: publiek, zelf en institutioneel. In de tijd van Paracelsus bestonden ze alle drie.

Hij schreef over symptomen, oorzaken en behandelingen van verslaving, eetstoornissen naast geestelijke gezondheid. Hij concentreerde zich op detox en herstel en op de mensen zelf om oplossingen te bedenken. Hij was ook een van de eersten die sprak over wat later als verslaving zou worden aangemerkt. Het patroon van drinken en verslaving aan alcohol en drugs, vooral bij bijvoorbeeld mijnwerkers, bleef zo lang onopgemerkt.

De American Society of Addiction Medicine definieert verslaving als "Verslaving is een behandelbare, chronische medische ziekte waarbij sprake is van complexe interacties tussen hersencircuits, genetica, de omgeving en iemands levenservaringen." Het verandert het leven en bindt de verslaafde vast aan de substantie of het middel waarop hij gefixeerd is. U kunt een kijkje nemen bij onze verslavingen sectie voor meer informatie.

Toxicologie

Paracelsus 'werken overstegen de biologie en omvatten ook de chemie. Hij bestudeerde chemicaliën en hoe hun effect op het lichaam prominent kan zijn. Hij kreeg harde kritiek vanwege zijn gebruik van bepaalde stoffen, waarvan mensen beweerden dat ze te giftig waren. Als reactie hierop zou hij zeggen dat alleen de dosis het ding giftig of niet-giftig maakt.

Dit zou later leiden tot verder onderzoek naar toxiciteit en middelengebruik, en tot meer ontwikkeling naar drugs en misbruik van chemicaliën. Kijk dan eens op onze pagina hier.

Dit verder afdwalen dan de feiten die al aanwezig zijn, was het onderscheidende kenmerk van Paracelsus. Zijn bijdragen hebben geleid tot geweldige bevindingen. Zijn nalatenschap bestaat nog steeds tot op de dag van vandaag, portretten van hem die een zwaard vastgrijpt, hangen nog steeds in het Louvre en in Uppsala. Als eerste die tegen de stroom in zwemt met betrekking tot geestelijke gezondheid, worden zijn werken enorm gewaardeerd door de getroffenen toen en nu.

Bij THE BALANCE Luxe revalidatiecentrum, geven we de kans op revalidatie. Onze klinieken zijn gevestigd in Mallorca, Londen en Zürich. We breiden een tak van hulp naar u uit, waarbij we ernaar streven mentale problemen te de-stigmatiseren en zowel aan het lichaam als aan de geest te werken. Terwijl we werken aan uw betere toekomst, zijn we van plan om samen met u af te vragen over de beperkingen die elk probleem u oplegt om uw volledige potentieel te ontsluiten.