Tramadol's fysieke en psychologische afhankelijkheid

Tramadol is een medicijn dat veel wordt gebruikt op medisch gebied om matige tot ernstige pijn te behandelen. Het is geclassificeerd als een centraal werkend analgeticum en het werkt op pijnreceptoren in het centrale zenuwstelsel en de hersenen. Door deze receptoren te blokkeren, resulteert tramadol in een spinale pijnblokkerende reactie die het lichaam verdooft. Het wordt meestal gebruikt na operaties en bij de behandeling van ernstige verwondingen. Tramadol heeft een reputatie opgebouwd als een van de veiligere medicijnen en is over het algemeen zeer efficiënt in het verminderen van pijn. Toch heeft het een andere kant.

Net als andere medicijnen en medicijnen zoals benzodiazepine, wordt Tramadol veel gebruikt, niet-medisch met het doel een euforische high te ervaren en een toename van serotonine en plezier. Omdat Tramadol veiliger is dan andere analgetica, geloven velen dat het veilig is, maar dit is een vals geloof. Onderzoek en studies rond Tramadol hebben aangetoond dat zelfs het gebruik van het medicijn onder toezicht soms een breed scala aan ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Tramadol kan zowel lichamelijk als psychisch tot afhankelijkheid leiden. Bijwerkingen van Tramadol zijn onder meer:

  • Verwarring                     
  • Agitatie
  • Schokkerige spieren
  • Stijve spieren
  • Tremors
  • Gebrek aan coordinatie                                                         
  • Epileptische aanvallen
  • Coma
  • Urineretentie
  • Depressie  

 

Is Tramadol veilig?

Mensen onderschatten vaak de gevaren van Tramadol-misbruik vanwege het feit dat het door veel landen en door de DEA als een gecontroleerde drug wordt vermeld. Toch tonen onderzoek en bevindingen aan dat het in veel landen nog steeds een enorm probleem vormt, vooral in het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

Recente rapporten hebben aangetoond dat Tramadol erg populair is geworden in landen als Libanon, Egypte en India. Het wordt veel gebruikt door de jeugd als seksuele remedie tegen vroegtijdige zaadlozing. Deze populariteit is ook in verband gebracht met toegenomen geweld en psychische problemen. De DAWN heeft ook een toename gemeld van het aantal ED-bezoeken in verband met tramadolmisbruik. Het onderzoek laat een stijging zien van 6285 bezoeken in 2005 vergeleken met 22.000 bezoeken in 2011. Ook werd onthuld dat Tramadol vaak werd gebruikt naast een of meer medicijnen, waardoor het nog gevaarlijker werd. Uit de rapporten bleek dat Tramadol in 20 procent van de gevallen werd gebruikt met 1 extra medicijn, terwijl het 26 procent van de tijd werd gebruikt met respectievelijk 2 en 3 of meer medicijnen.

In Iran lieten onderzoeken een gestage onthulling zien van het aantal tramadolgerelateerde sterfgevallen van het jaar 2005 tot 2008. Een andere studie, uitgevoerd door het Iraans Nationaal Instituut voor Medische Onderzoeksontwikkeling (NIMAD), kwam tot vergelijkbare resultaten. Zes heterogene rapporten wezen op het bestaan van regelmatig gebruik van tramadol en afhankelijkheid in Iran. Tweeënzestig onderzoeken leverden gegevens op over door tramadol geïnduceerde vergiftiging, toevallen en mortaliteit.

In Engeland en Wales bleek uit analyse van de ONS-database dat het aantal Tramadolgerelateerde sterfgevallen is gestegen van 80 in 2009 tot 154 in 2011

Onder 73 behandelingszoekende adolescenten en jongvolwassenen in een polikliniek voor jonge middelengebruikers in Malmö was tramadol de meest voorkomende opioïde die werd gedetecteerd bij haaranalyse (31% van gevallen) (bron: Olsson et al (2017) Hoge percentages tramadolgebruik onder behandelingszoekende adolescenten in Malmö, Zweden: A study of Hair Analysis of Nonmedical Prescription Opioid Use Journal of Addiction Vole 201. Chirurgische patiënten die het opioïde tramadol krijgen, hebben een iets hoger risico op langdurig gebruik dan degenen die andere veelvoorkomende opioïden krijgen, aldus de nieuwe Mayo Clinic onderzoek vindt

Deze brede misvatting over de veiligheid van Tramadol heeft in grote mate bijgedragen tot de opkomst van het misbruik als drug. Een andere factor is de beschikbaarheid van Tramadol op markten over de hele wereld en de relatief lage prijs die het kost in vergelijking met andere geneesmiddelen. Ondanks inspanningen van regeringen om het illegale gebruik ervan te beperken, is Tramadol op geen enkele manier onder controle. Het INCB heeft bij vele gelegenheden melding gemaakt van en een hoog percentage Tramadol-smokkel en Tramadol-gerelateerde arrestaties. In Nigeria zijn verschillende overgangsnetwerken blootgelegd, en experts verwachten geen afname van de smokkelbeweging. Volgens ENACT-onderzoek wordt verwacht dat het aantal illegale drugsgebruikers in Afrika bezuiden de Sahara tegen 2050 met bijna 150% zal toenemen. Bovendien kan een kort onderzoek naar het probleem in een lokale buurt snel de gemakkelijke verkrijgbaarheid van deze drug aan het licht brengen.

In de wereld van vandaag wordt drugsverslaving een steeds urgenter probleem. Tramadol is geen uitzondering. De gevaren van het gebruik van Tramadol kunnen dodelijk zijn, aangezien dit tot een overdosis kan leiden. Misbruik van tramadol wordt ook in verband gebracht met ademhalingsdepressie, een fatale aandoening die tot de dood kan leiden. Een ander probleem dat kan ontstaan door misbruik van tramadol is het serotoninesyndroom, een ernstige aandoening die wordt veroorzaakt door overmatige serotonerge activiteit en wordt gekenmerkt door een veranderde mentale toestand en verhoogde neuromusculaire en autonome activiteit, wat kan leiden tot agitatie of rusteloosheid, verwarring., Snelle hartslag , en hoge bloeddruk., Verwijde pupillen., Verlies van spiercoördinatie of spiertrekkingen., Spierstijfheid., Zwaar zweten. en Diarree. Afhankelijkheid van het medicijn kan ook veel problemen opleveren, omdat het het dagelijkse leven van het individu kan verstoren. Misbruik van tramadol kan ernstige effecten hebben op verschillende systemen en organen, zoals het centrale zenuwstelsel, het neuromusculaire systeem, het cardiovasculaire systeem en het maagdarmstelsel. 

 

Behandeling bij verslaving aan Tramadol

In landen waar Tramadol-misbruik veel voorkomt, is het van vitaal belang dat de overheid ingrijpt om de illegale productie en verkoop van deze drug te stoppen. Dit begint via de grenzen waar deze drug kan worden gesmokkeld. De overheid dient er ook voor te zorgen dat dit medicijn alleen wordt gebruikt onder toezicht van een medisch deskundige. Het bewustzijn moet ook over de hele wereld worden vergroot, vooral onder de jonge bevolking. Mensen die afhankelijk zijn, moeten worden toegediend aan een revalidatiecentrum, zodat hun tramadolverslavingsbehandeling succesvol en veilig is. Een overdosisbehandeling met tramadol vereist onmiddellijke medische aandacht.

 Rehabiliteert zoals DE BALANS kan mensen helpen en begeleiden tijdens hun herstelproces. Tramadol wordt vaak gezien als een middel om aan de realiteit en een soort emotionele, fysieke of psychologische pijn te ontsnappen. DE BALANS is een voorbeeld van een afkickkliniek die het individu vanuit de kern behandelt, wat betekent dat ze deze pijnen zullen behandelen en dat het individu dus niet de behoefte zal voelen om zijn toevlucht te nemen tot illegaal drugsgebruik. Door bewustwording, preventie en behandeling kunnen we de verschijnselen van drugsmisbruik onder controle houden en het leven van duizenden over de hele wereld redden.

 

Referenties

Daily Med (2012). Tramadol-hydrochloride. Beschikbaar op http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=1c120d54-5eff-d265-56e7-a5cf4aee48f1

International Narcotics Control Board (2013). Rapport van de International Narcotics Control Board voor 2012. New York: Verenigde Naties. Link naar volledige tekst http://incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_E.pdf

Bureau voor nationale statistieken (2013). Sterfgevallen als gevolg van drugsvergiftiging in Engeland en Wales, 2012. 1-34. Beschikbaar op http://www.ons.gov.uk/ons/rel/subnational-health3/deaths-related-to-drugpoisoning/2012/index.html 77. Ojha R, Bhatia SC (2010). 

https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/report_1966/ShortReport-1966.pdf