Individer är alla unika. Ditt behandlingsprogram varierar beroende på dina behov och vad du vill få hjälp med. Beroende på alkohol skiljer sig till exempel från ätstörningar. Således kommer behandlingsprogrammet för varje att vara specifikt och annorlunda. Och även dessa program kommer att ändras för att passa dina specifika behov. Vi tillgodoser alla dina problem och ändrar programmet efter behov.