Våra behandlingar är personliga. Det betyder att det beror på den specifika personen och deras specifika behov. Vi värdesätter alla de som kommer till oss för hjälp och vi ser till att ta hänsyn till alla förhållanden innan vi sätter en plan som uppfyller alla.